СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Училищни документи

Училищен живот > Новини

Училищни документи

Стратегия за развитие
на СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
2023/202
8 г.


ТУК!!!

План за действие към стратегията
на СУ "Иван Вазов" - гр. Своге

ТУК!!!

План за квалификационна дейност в СУ"Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и отчитане на участието на педагогическите специалисти в неяТУК!!!

Правилник за дейността на
СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Правилник за вътрешен трудов ред
на СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.ТУК!!!

План за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Етичен кодекс на работещите с деца
в СУ "Иван вазов"- гр. Своге

ТУК!!!


Назад към съдържанието | Назад към главното меню