СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Обявление за малка обществена поръчка

Административно-стопанска дейност

Обявление за малка обществена поръчка (448342)

Възложител:

СОУ "Иван Вазов", гр. Своге


Получен на: 22-08-2011
Преписка:
01978-2011-0001 (Отворена)
Открит конкурс по НВМОП

Име:
Доставка на течни горива за отопление за нуждите на
СОУ "Иван Вазов"- гр. Своге за отоплителен сезон
2011/2012 год.


Описание:
Доставка на течни горива за отопление за нуждите на
СОУ "Иван Вазов"- гр. Своге за отоплителен сезон
2011/2012 год. Обектът на поръчката включва
периодично повтарящи се доставки на дизелово гориво
след предварителна заявка от страна на възложителя в
срокове и количества съгласно заявката. Доставките се
извършват с цистерни, отговарящи за доставките на
такива доставки.

Документация за участие може да се получи до:
21-09-2011 год.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню