СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Историята в дати

История > Нашето училище

Възникването на първото училище в Своге е свързано с църквата "Света Петка Параскева", в чиито пристройки се помещава новосъздаденото килийно училище. След Освобождението то се превръща в светско, където вече се застъпват почти всички общообразователни предмети. През учебната 1914/1915 г. в Своге се откриват първи и втори клас на непълна прогимназия, която през 1916 г. произвежда първия си випуск. През учебната 1923/1924 г. е построена нова сграда и се открива непълна смесена гимназия, която до 1945 г. носи името "Отец Паисий", след което е преименувана на "Дичо Петров". От началото на учебната 1964-1965 г. тя се разделя на Политехническа гимназия "Дичо Петров" и Основно училище "Митко Палаузов".


Цял екранНазадPlayНапред

В началото на учебната 1967/1968 г. е откриването на новата училищна сграда на ОУ" Митко Палаузов". Следват години, в които ръководството и колективът работят упорито за изграждане на съвременна и модерна материална база на училището и за утвърждаване на високия му имидж .
На 11. 03 .1991 г. педагогическият съвет взема решение за промяна на името на училището. То вече носи името на Иван Вазов. Патронният празник се чества на 24 ноември - дата, свързана с първото издание на романа "Под игото".
През 2008г. по решение на МОН се стига до сливане на ОУ"Иван Вазов" и Гимназия"Отец Паисий", с което се ражда настоящото СОУ"Иван Вазов".
През годините на самостоятелно съществуване
, директори на училището са Иван Ананиев, Младен Бонев , Маргарита Лакова и Любомир Янакиев.


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню