СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Документи и записване след завършено основно образование

Новини > Прием 2017/2018 година

График
на дейностите по приемането на ученици

в държавни и в общински училища
за учебната 2017
- 2018 г.
съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на приемни изпити.

05-10.05.2017г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити.


до 12.05.2017г. вкл.

3.

Провеждане на приемните изпити по:
- за проверка на способностите по изобразително изкуство
- за проверка на способностите по хореография
- за проверка на способностите по музика
- за проверка на способностите по спорт


13.06.2017г.
14.06.2017г.
16.06.2017г.
13-16.06.2017г.

4.

Обявяване на оценките от приемните изпити.

до 30.06.2017г. вкл.

5.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

03.07- 21.07.2017г. вкл.

6.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

03 - 05.07.2017г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 06.07.2017г.вкл

8.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2017г.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първия етап на класиране.

10.07.2017г.

10.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

11.07.2017г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 13.07.2017г.вкл.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2017г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 18.07.2017г.вкл.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

19.07.2017г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

20.07.2017г.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2017г.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 26.07.2017г.вкл.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

опр. се от Директора до 04.09.2017г.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием.

до 11.09.2017г.


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню