СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Самоуправление - 2022 г.

История > Архив - 2021/2022 учебна година

Ден на ученическото самоуправление

На 9 май - Денят на Европа, в СУ"Иван Вазов" град Своге, по традиция се проведе Ден на ученическото самоуправление.
Всички длъжности в училище се поеха от учениците. Те влязоха в ролите на преподаватели и училищно ръководство. В рамките на инициативата те организираха учебния процес и решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности.
Днес на ръководните кресла седнаха Даяна Илиева от 11 клас като директор, Петър Джаръков от 11 клас беше заместник - директор учебна дейност, а Натали Петрова от 10 клас беше заместник - директор административно-стопанска дейност.
Елица Пешева от 8 клас беше училищен психолог, а за здравето на учениците се грижеше Мартин Димитров от 8 клас, влизайки в ролята на училищния фелдшер.
В коридорите дежуриха атрактивни, строги, но усмихнати "учители". Те следяха за дисциплината и реда по време на междучасията.
В класните стаи влязоха млади "учители", с които уроците бяха лесни и интересни.
Денят беше прекрасен!


Назад към съдържанието | Назад към главното меню