СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Графици - 2 срок 2021/2022 уч.г.

Училищен живот > Новини

График за контролни и класни работи за прогимназиален и гимназиален етап - II срок


ТУК!!!
и

ТУК!!!

График за класните работи - II срок

ТУК!!!

График за факултативните учебни часове по паралелки - II срок

ТУК!!!

График за изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение - 7 класГрафик за провеждане на допълнителен час по СД - II срок


ТУК!!!

График на часовете за консултация в начален етап - II срок

ТУК!!!

График на часовете за консултация в прогимназиален и гимназиален етап - II срок


ТУК!!!


Назад към съдържанието | Назад към главното меню