СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Ден на толерантността - 2022 г.

Училищен живот > 2022/2023 учебна година

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието.
Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.
Ето как учениците на СУ "Иван Вазов" град Своге отбелязаха Деня на толерантността - с много разговори, рисунки, табла.

През месец ноември учениците от VI Б клас и VIII клас на СУ „Иван Вазов“ град Своге, под ръководството на психолога Юлия Такева се включиха в съвместна инициатива на СУ,, Иван Вазов" и ,,ЕЛА"- Сдружение за споделено учене с цел преодоляване на насилието. Учениците бяха подкрепени от ДГС -гр.Своге, които предоставиха материали за сглобяване на къщички за птиците, хранилки за сърни и фиданки, които учениците засадиха. Така те направиха първите стъпки към доброто.
В училището тези стъпки бяха показани и с презентацията на Теодора Теофилова от VI Б клас за насилието и на Александра Василева от VI Б клас за опазване на природата. Така учениците категорично казаха ,,Не на насилието!"Назад към съдържанието | Назад към главното меню