СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Добре дошли в сайта

на нашето училище!


Тук ще намерите интересна

и полезна информация

за миналото и настоящето

на СУ"Иван Вазов"-гр.Своге.


Цял екранНазадPlayНапред

Заповед на министъра на здравеопазването
относно удължаване на срока
на въведените противоепидемични мерки
до 12.04.2020 г./включително/

Уважаеми родители и ученици, публикуваме програмата на БНТ2, в която нашите ученици могат да гледат уроци, които ще им бъдат полезни в тази обстановка на извънредно положение в България.

Програмата а БНТ2 за 27.03.2020 г. /петък/

Обръщение на ръководството и учителския колектив
на СУ „Иван Вазов“ гр. Своге
към родителите


Обръщение на Росица Иванова,
началник на РУО - Софийска област
към родителите

Уважаеми родители,

Въведеното извънредно положение във връзка с COVID-19 изправя пред изключително трудна и сложна ситуация живота в страната, в това число и образованието. От 16.03.2020 г. всички училища в страната преминават към вариант дистанционно обучение за периода от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
При така възникналата ситуация, основният контрол върху учениците в домашна обстановка пада върху Вас като родители. Ние - ръководството и учителите ще направим всичко, което зависи от нас, за да може през настоящия период да поддържаме знанията на учениците ни на необходимото ниво. За целта ни е необходима и Вашата помощ. За това Ви молим:

 • Свържете се с класния ръководител на детето Ви за уточняване на подробностите околo този начин на работа.
 • Проверете дали детето Ви участва в създадена за целта група в социалните мрежи, към която са присъединени всички учители, преподаващи в класа.
 • Изпратете на e-mailадреса на класния ръководител Вашия и този на детето Ви e-mailадреси, на които могат да се изпращат линкове и материали за обучение.
 • Потвърдете на класния ръководител чрез телефонен разговор или e-mail съобщение, че сте запознати с временното седмично разписание на паралелката, в която учи детето Ви, качено в сайта(sou-svoge.com)на СУ„Иван Вазов“ гр. Своге.
 • Моля, съобразявайки се с каченото в сайта на училището временно седмично разписание, за да осигурите присъствие на учениците пред компютър, таблет или smartphone
 • Моля, проконтролирайте зададените за домашно изпълнение на ученика задачи.
 • При нужда от консултации с отделните учители, свържете се Вие или детето Ви с тях.
 • За всички възникнали проблеми и трудности, уведомявайте класния ръководител и учителите на Вашето дете.
 • Работейки в условията на спешно наложила се извънредна ситуация предполагаме, че ще възникнат множество проблеми от различно естество, още повече, че такъв метод на взаимодействие учител – ученик - родител ще приложим за първи път. Възможни са и проблеми от техническо естество. Очакваме в дните след 18.03.2020 г. и образователни програми по БНТ в часовете от 09:00 до 16:00.

Уважаеми родители,

Убедени сме в отговорното Ви отношение към осигуряването на защитни и предпазни хигиенни средства, към контрола върху движението на децата, съобразно изискването за избягване на контактите и събиранията с повече хора.
Призоваваме Ви да съдействате на преподавателите в осъществяването на дистанционния учебен процес, като следите за участието на децата в онлайн уроците според временната учебна програма и да контролирате изпълнението на поставените задачи за постигане на ефективни резултати в създадените условия.
Грижата за децата и усилията ни в интерес на тяхното здраве и развитие са общи.


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 • Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!РосицаИванова, началник на РУО


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!


Ръководството на СУ"Иван Вазов" град Своге съобщава, че поради обявеното извънредно положение в страната заради разпространението на коронавируса се обявяват за неприсъствени дните в училище за периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.
През този период ще се проведе дистанционно обучение на учениците. За тази цел е необходимо всички родители да съдействат на учителите и училището, като изпратят своите имейли на класните ръководители на децата или имейлите на децата /които имат/.


Заповед на министъра на здравеопазването - ТУК!!!

Заповед на министъра на здравеопазването

Обръщение към ученици, родители и
педагогическите специалисти от Софийска област
от г-жа Росица Иванова, началник на РУО - Софийска област


Цял екранНазадPlayНапред
Цял екранНазадPlayНапред

Временно седмично разписание на часовете
в СУ"Иван Вазов" град Своге
за периода от 16.03.2020 г до 29.03.2020 г.
в условията на дистанционно обучение

Седмично разписание - паралелки
V - XII клас

Седмично разписание - паралелки
I - IV клас

Цял екранНазадPlayНапред
Цял екранНазадPlayНапред

Нашият училищен химн
Де е България

Питат ли ме дей зората
ме огряла първи път.
Питат ли ме дей земята /
що най-любя на света. / 2


Тамо аз ще отговоря
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море /
се бунтува и светлей. / 2


Тамо де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава /
из Тракийска равнина. / 2


Българийо драга мила,
земя пълна с добрини,
земя що си ме кърмила /
моя поклон приеми. / 2Назад към съдържанието | Назад към главното меню