СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Добре дошли в сайта

на нашето училище!


Тук ще намерите интересна

и полезна информация

за миналото и настоящето

на СУ"Иван Вазов"-гр.Своге.


СЪОБЩЕНИЕ

Списък за класиране
на учениците след
VII клас, Първо класиране
в РУО СОФИЯ-ОБЛАСТ
в училище СУ "Иван Вазов" град Своге
към 26.06.2017 год.


СПИСЪК

Съобщение

Асоциация родители

ТУК - НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

/за родители на бъдещи първокласници/


Важно съобщение!!!

Ръководството на СУ"Иван Вазов" гр. Своге уведомява родителите на ученици завършили VII клас през учебната 2016/2017 г., че могат да подават документи за кандидатстване след завършен VII клас в училища в Софийска област и цялата страна по електронен път.
Демо версията на сайта за електронно подаване на заявленията от ученици е активна до 14.06.2017 г. / до 24:00 часа / - demo.priem.mon.bg

ПОДРОБНОСТИ:
Има информация за всички паралелки, техните кодове и възможности за кандидатстване. Може да се кандидатства във всяка област поотделно. Записът се прави след подреждане на желанията в избраната област. Тогава може да си принтирате заявлението. Тази информация ще бъде изтрита след 14.06.2017 г.
От 16.06. до 22.06.2017 г. е срокът за подаване на първи етап на класиране. Вариантите са няколко:
1. По електронен път от всеки един компютър с интернет - на сайта и с входящия номер и парола от служебната бележка, дадена на всеки ученик. Може да кандидатствате за което и да е избрано училище на територията на страната. Подреждате желанията за всяка област поотделно и записвате /подавате/. Прикачвате сканирано медицинско свидетелство , ако кандидатствате за професия в професионална гимназия. Ако сте го качили за едната област не е нужно да го правите пак за другата. Може да си принтирате заявлението.
2. В училище-гнездо на територията на Софийска област заявление на хартия /или въвеждане на място от член на комисията/, служебна бележка /търсенето става по входящия номер от нея/ и медицинско свидетелство, което се сканира /само, ако в желанията са включени професионални паралелки/. Копие от мед. свидетелство остава при комисията, а оригинала се връща на ученика. Тъй като данните от свидетелството ще бъдат въведени в електронна платформа програмата, може и без него, при кандидатстване за училищата от Софийска област.
3. Ако кандидатствате на хартия за училище на територията на друга област: отивате в определено училище-гнездо на територията на областта, която сте избрали и носите:
- Заявление по образец /или го попълвате на място, иска се подпис на родител/;
- служебна бележка за резултатите от изпитите /НВО и изпит за проверка на способностите, ако сте полагали такъв/;
- копие от свидетелството за основно образование;
- медицинско свидетелство /когато кандидатствате за професия/.
Оригиналите Ви се връщат и се представят при записване.
4. Училище-гнездо за територията на София-град е
СУ"Пенчо Славейков"
ул. Стара планина 11 - район Оборище
тел. 02/983 53 63

График
на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища
за учебната 201
7 - 2018 г. след завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

05-10.05.2017г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.


до 12.05.2017г.вкл.

3.

Провеждане на тестове по:
- български език и литература
- математика


19.05.2017г.
22.05.2017г.

4.

Обявяване на резултатите от тестовете

до 05.06.2017г.вкл.

5.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
- изобразително изкуство
- музика
- хореография
- спорт


02.06.2017г.
05.06.2017г.
06.06.2017г.
31.05-01.06.2017г.вкл.

6.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 09.06.2017г.вкл.

7.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

12.06. -13.07.2017г.вкл.

8.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.


16-22.06.2017г.вкл.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първия етап на класираните.

до 27.06.2017г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.


28.06.-30.06.2017г.вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 04.07.2017г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

05- 07.07.2017г. вкл.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 10.07.2017г.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11-13.07.2017г. вкл.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 17.07.2017г. вкл.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18 - 19.07.2017г. вкл.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 21.07.2017г.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

опр. се от Директора до 04.09.2017г. вкл.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием.

до 11.09.2017г. вкл.

График
на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища
за учебната 201
7 - 2018 г. след завършен VIII клас

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на приемни изпити.

05-10.05.2017г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити.


до 12.05.2017г. вкл.

3.

Провеждане на приемните изпити по:
- за проверка на способностите по изобразително изкуство
- за проверка на способностите по хореография
- за проверка на способностите по музика
- за проверка на способностите по спорт


13.06.2017г.
14.06.2017г.
16.06.2017г.
13-16.06.2017г.

4.

Обявяване на оценките от приемните изпити.

до 30.06.2017г. вкл.

5.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

03.07- 21.07.2017г. вкл.

6.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

03 - 05.07.2017г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 06.07.2017г.вкл

8.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2017г.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първия етап на класиране.

10.07.2017г.

10.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

11.07.2017г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 13.07.2017г.вкл.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2017г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 18.07.2017г.вкл.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

19.07.2017г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

20.07.2017г.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2017г.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 26.07.2017г.вкл.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

опр. се от Директора до 04.09.2017г.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием.

до 11.09.2017г.

Нашият училищен химн
Де е България

Питат ли ме дей зората
ме огряла първи път.
Питат ли ме дей земята /
що най-любя на света. / 2


Тамо аз ще отговоря
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море /
се бунтува и светлей. / 2


Тамо де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава /
из Тракийска равнина. / 2


Българийо драга мила,
земя пълна с добрини,
земя що си ме кърмила /
моя поклон приеми. / 2Назад към съдържанието | Назад към главното меню