СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Добре дошли в сайта

на нашето училище!


Тук ще намерите интересна

и полезна информация

за миналото и настоящето

на СУ"Иван Вазов"-гр.Своге.


Графици на поправителните изпити - септемврийска сесия на 2018/2019 учебна година

Цял екранНазадPlayНапредТворческо ателие


Средно училище "Иван Вазов" гр. Своге спечели проект по инструмента за предприсъединителна помощ на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Блгария- Сърбия 2014-2020. Името на проекта е „Creative Caravan” (в превод „Творческо ателие“) с номер СВОО7.2.22.172 като водещ партньор е Факултет по икономика на Университета в Ниш, проектни партньори са сдружение Млади посланици от Ниш и Фондация Каузи от София.


График на дейностите за организацията,
провеждането и оценяваането
на изпитите от националното външно
оценяване /НВО/ в
VII клас през учебната 2018/2019 г.

Цял екранНазадPlayНапред

Списък на учениците приети в I клас
в СУ"Иван Вазов" град Своге за учебната 2019/2020 година

Ред за прием на ученици в първи клас
за учебната 2019/2020 година
в СУ"Иван Вазов" град Своге


ГРАФИЦИ
II срок - 2018/2019 уч.год.

Цял екранНазадPlayНапред
Цял екранНазадPlayНапред

Седмично разписание на часовете
в СУ"Иван Вазов" град Своге
за учебната 2018/2019 год
. - втори срок

Правилник за дейността
на СУ"Иван Вазов" град Своге

Цял екранНазадPlayНапред
Цял екранНазадPlayНапред

Ред за прием на деца в Подготвителната
група към СУ"Иван Вазов" град Своге
за учебната 2019/2020 година

Нашият училищен химн
Де е България

Питат ли ме дей зората
ме огряла първи път.
Питат ли ме дей земята /
що най-любя на света. / 2


Тамо аз ще отговоря
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море /
се бунтува и светлей. / 2


Тамо де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава /
из Тракийска равнина. / 2


Българийо драга мила,
земя пълна с добрини,
земя що си ме кърмила /
моя поклон приеми. / 2Назад към съдържанието | Назад към главното меню