СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Добре дошли в сайта

на нашето училище!


Тук ще намерите интересна

и полезна информация

за миналото и настоящето

на СУ"Иван Вазов"-гр.Своге.


Изпращане на випуск'2017 г. на СУ"Иван Вазов" гр. Своге

Прием на ученици в I клас на СУ"Иван Вазов" гр. Своге
за учебната 2017 - 2018 година


1. График на прием в I клас:

I. Подаването на заявления от родителите за записване на ученици в I клас

Срок: 15.05.2017 г. - 31.05.2017 г.

Необходими документи:

  • Заявление от родителите - по образец.
  • Удостоверение за раждане - оригинал.
  • Декларация за информирано съгласие на родителите за ползване на личните данни на децата им от удостоверенията за раждане.
  • Справка от служба ГРАО на Община Своге, доказваща адресната регистрация на ученика към 01.01.2017 г.
  • Декларация от родителите, че желаят детето им да бъде записано в I клас, но не е навършило седемгодишна възраст.
  • Декларация от родителите относно желанието/нежеланието им детето да бъде записано в I клас на целодневна организация на учебния процес.


II. Обявяване на списъците на приетите на I-во класиране ученици.

Срок: 02.06.2017 г. в 17:00 часа

III. Записване на приетите на I-во класиране ученици.

Срок: 05.06.2017 г. - 16.06.2017 г.

Необходими документи:

  • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал.
  • Документ за здравословно състояние /вкл. задължителен преглед от очен лекар/.


IV. Обявяване на незаетите места след първо класиране.

Срок: 19.06.2017 г.

V. Попълване на незаетите места след първо класиране.

Срок: 20.06.2017 г. - 21.06.2017 г.

VI. Обявяване и попълване на незаетите след II класиране места.

Срок: 22.06.2017 г. - 15.09.2017 г.

Документите се приемат в сградата на прогимназиален и гимназиален етап на II етаж - административното крило, в стаята на завеждащ административна служба /ЗАС/, в периода 15.05.2017 г. - 31.05.2017 г. от 08:00 часа до 16:00 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА:
На 19 май и 22 май 2017 г. документи за прием на ученици в I клас ще се приемат след 14:00 часа, поради провеждане в сградата на училището на изпити за национално външно оценяване в VII клас.


2. Заповед на Община Своге - ТУК!

3. Правила за прием на ученици в I клас в община Своге - стр. 1 - стр. 2 - стр. 3 - стр.4

4. Становище - Община Своге - ТУК!

5. Критерии на ПС на СУ"Иван Вазов" - ТУК!

6. Образци на документи, които се попълват на място:

- Заявление
- Декларация за личните данни
- Декларация за записване на шестгодишни ученици
- Декларация за целодневно обучение


Ред на прием на деца в ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА
към СУ"Иван Вазов" - град Своге за учебната 2017/2018 година
съгласно заповед № РД - 18 - 804/18.04.2017 г.
на директора на СУ"И. Вазов" гр. Своге,

на основание чл.257, ал.1 и чл.259, ал.1
от Закона за предучилищното и училищното образование


I. График за дейностите по приема:

1. Подаване на молби от родителите и записване на децата -


Срок: 25.04 - 29.05.2017 г. при ЗАС


II. Необходими документи:

1. Удостоверение за раждане.

2. Документ за здравословно състояние /вкл. задължителен преглед от очен лекар/.

На прием подлежат деца навършили 5 и 6 години към 01.06.2017 г.

Документите се приемат в канцеларията на ЗАС в училището.

Нашият училищен химн
Де е България

Питат ли ме дей зората
ме огряла първи път.
Питат ли ме дей земята /
що най-любя на света. / 2


Тамо аз ще отговоря
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море /
се бунтува и светлей. / 2


Тамо де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава /
из Тракийска равнина. / 2


Българийо драга мила,
земя пълна с добрини,
земя що си ме кърмила /
моя поклон приеми. / 2Назад към съдържанието | Назад към главното меню