СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Добре дошли в сайта

на нашето училище!


Тук ще намерите интересна

и полезна информация

за миналото и настоящето

на СУ"Иван Вазов"-гр.Своге.


13 май 2024 година беше последният учебен ден за дванадесетокласниците на СУ "Иван Вазов" - град Своге. С много вълнение, подкрепени от своите по-малки съученици, порасналите момичета и момчета на випуск'2024 г. по традиция посадиха дърво - лиственица, в двора на училището. То ще расте и ще напомня на всички за чудесните години прекарани в родното училище на днешните абитуриенти.
Честито завършване, скъпи дванадесетокласници! Нека успехът бъде винаги с вас!


На 14.05. 2024 г. в двора на сградата на Начален етап на СУ “Иван Вазов”, беше открит нов спортен комплекс – нови футболно и баскетболно игрище. Така учениците от училището ще могат да провеждат по-пълноценно своите часове и различни спортни занимания.На събитието присъстваха зам.-кметът на Община Своге – инж. Валентин Михайлов, предприемачът г-н Георги Шапков, директорът на СУ “Иван Вазов” - г-н Любомир Янакиев, учители и учениците от начален етап, които веднага след откриването проведоха своите часове по физическа култура и спорт. Спортни отбори на училището проведоха срещи по футбол и баскетбол и създадоха много приятни емоции на малките зрители.


Важна информация
за родителите на бъдещите първокласници
в СУ "Иван Вазов" - град Своге
през 2024/2025 учебна година

Важна информация
за родителите на децата,
които ще бъдат в подготвителната група
към СУ "Иван Вазов" - гр. Своге

през 2024/2025 учебна година

Заповед № РД - 18 - 947/ 27.03.2024 г.

ТУК!!!

График на дейностите за прием на ученици в I клас


ТУК!!!


ЗАЯВЛЕНИЕ


ТУК!!!

Декларация - целодневно обучение


ТУК!!!

Декларация -
лични данни


ТУК!!!

Заповед № РД - 18 - 948/ 27.03.2024 г.

ТУК!!!


ЗАЯВЛЕНИЕ


ТУК!!!


ДЕКЛАРАЦИЯ


ТУК!!!


ДЕКЛАРАЦИЯ
- петгодишни


ТУК!!!

Забележка: В периода 07.05.-16.05.2024 г. родителите на бъдещите първокласници трябва да подадат в стаята на завеждащ административна служба /ЗАС/ - 2 етаж, в сградата на прогимназиален и гимназиален етап на СУ "Иван Вазов" - град Своге:
1. Заявление;
2. Декларация за целодневно обучение;
3. Декларация за личните данни;
4. Удостоверение за раждане
само за сверяване.

Графици - 2 срок

График на класни и контролни през 2 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ"Иван Вазов" гр. Своге

ТУК!!!
ТУК!!!
ТУК!!!

График на часовете за консултации на учителите от прогимназиален и гимназиален етап през 2 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. СвогеТУК!!!

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през 2 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. СвогеТУК!!!

Разпределение на допълнителния час по спортни дейности през 2 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. Своге


ТУК!!!

График на групите за допълнително обучение по учебните предмети в прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2023-2024 година


ТУК!!!

Учебни програми за допълнителна подготовка във факултативните учебни часове по класове и паралелки за II срок на 2023/2024 учебна година


ТУК!!!

Училищни документи

Стратегия за развитие
на СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
2023/202
8 г.


ТУК!!!

План за действие към стратегията
на СУ "Иван Вазов" - гр. Своге

ТУК!!!

План за квалификационна дейност в СУ"Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и отчитане на участието на педагогическите специалисти в неяТУК!!!

Правилник за дейността на
СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Правилник за вътрешен трудов ред
на СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.ТУК!!!

План за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Етичен кодекс на работещите с деца
в СУ "Иван вазов"- гр. Своге

ТУК!!!

Графици - 1 срок на учебната 2023/2024 година
на СУ"Иван Вазов" град Своге

График на класни и контролни през 1 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ"Иван Вазов" гр. Своге

ТУК!!!
ТУК!!!
ТУК!!!

График на часовете за консултации на учителите от прогимназиален и гимназиален етап през 1 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. СвогеТУК!!!

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през 1 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. СвогеТУК!!!

Разпределение на допълнителния час по спортни дейности през 1 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. Своге


ТУК!!!

График на групите по НП "Заедно в изкуствата и спорта", модул 1 и модул 2, за I срок на учебната 2023/2024 годинаТУК!!!

Нашият училищен химн
Де е България

Питат ли ме дей зората
ме огряла първи път.
Питат ли ме дей земята /
що най-любя на света. / 2


Тамо аз ще отговоря
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море /
се бунтува и светлей. / 2


Тамо де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава /
из Тракийска равнина. / 2


Българийо драга мила,
земя пълна с добрини,
земя що си ме кърмила /
моя поклон приеми. / 2Назад към съдържанието | Назад към главното меню