СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Добре дошли в сайта
на нашето училище!


Тук ще намерите интересна и полезна информация за миналото и

настоящето на СУ"Иван Вазов"-гр.Своге.


Обществен съвет

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата, след проведено общо събрание на родителите на 19.12.2016 г. е избран Обществен съвет в СУ"Иван Вазов" - гр. Своге


Членове:

1. Ева Каменова - председател на Обществения съвет
2. Петя Манолова
3. Делчо Стоянов
4. Зорница Боянова
5. Даниел Милушев
6. Деница Янакиева
7. Николина Иванова - Главен специалист "Образование" - Община Своге

Резервни членове:

1. Борис Пешев
2. Миглена Янакиева
3. Елена Ангелова
4. Анита Миленкова
5. Надя Радоева
6. Люба Илиева
7. Райна Славова - Главен специалист КППМН - Община Своге


Членовете на Обществения съвет се задължават да се запознаят с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата обнародван в ДВ бр.75/27.09.2016г., издаден от МОН и да спазват неговите разпоредби.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на

обществените съвети към детските градини и училищата

Нашите символи

Нашият училищен химн
Де е България

Питат ли ме дей зората
ме огряла първи път.
Питат ли ме дей земята /
що най-любя на света. / 2


Тамо аз ще отговоря
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море /
се бунтува и светлей. / 2


Тамо де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава /
из Тракийска равнина. / 2


Българийо драга мила,
земя пълна с добрини,
земя що си ме кърмила /
моя поклон приеми. / 2Назад към съдържанието | Назад към главното меню