СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Прием в ПГ на СУ"И. Вазов" - 2017/2018 уч.г.

Новини

Ред на прием на деца в ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА
към СУ"Иван Вазов" - град Своге за учебната 2017/2018 година
съгласно заповед № РД - 18 - 804/18.04.2017 г.
на директора на СУ"И. Вазов" гр. Своге,

на основание чл.257, ал.1 и чл.259, ал.1
от Закона за предучилищното и училищното образование


I. График за дейностите по приема:

1. Подаване на молби от родителите и записване на децата -


Срок: 25.04 - 29.05.2017 г. при ЗАС


II. Необходими документи:

1. Удостоверение за раждане.

2. Документ за здравословно състояние /вкл. задължителен преглед от очен лекар/.

На прием подлежат деца навършили 5 и 6 години към 01.06.2017 г.

Документите се приемат в канцеларията на ЗАС в училището.


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню