СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Прием на ученици в I клас - 2017/2018 уч.г.

Новини

Прием на ученици в I клас на СУ"Иван Вазов" гр. Своге
за учебната 2017 - 2018 година


1. График на прием в I клас:

I. Подаването на заявления от родителите за записване на ученици в I клас

Срок: 15.05.2017 г. - 31.05.2017 г.

Необходими документи:

  • Заявление от родителите - по образец.
  • Удостоверение за раждане - оригинал.
  • Декларация за информирано съгласие на родителите за ползване на личните данни на децата им от удостоверенията за раждане.
  • Справка от служба ГРАО на Община Своге, доказваща адресната регистрация на ученика към 01.01.2017 г.
  • Декларация от родителите, че желаят детето им да бъде записано в I клас, но не е навършило седемгодишна възраст.
  • Декларация от родителите относно желанието/нежеланието им детето да бъде записано в I клас на целодневна организация на учебния процес.


II. Обявяване на списъците на приетите на I-во класиране ученици.

Срок: 02.06.2017 г. в 17:00 часа

III. Записване на приетите на I-во класиране ученици.

Срок: 05.06.2017 г. - 16.06.2017 г.

Необходими документи:

  • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал.
  • Документ за здравословно състояние /вкл. задължителен преглед от очен лекар/.


IV. Обявяване на незаетите места след първо класиране.

Срок: 19.06.2017 г.

V. Попълване на незаетите места след първо класиране.

Срок: 20.06.2017 г. - 21.06.2017 г.

VI. Обявяване и попълване на незаетите след II класиране места.

Срок: 22.06.2017 г. - 15.09.2017 г.

Документите се приемат в сградата на прогимназиален и гимназиален етап на II етаж - административното крило, в стаята на завеждащ административна служба /ЗАС/, в периода 15.05.2017 г. - 31.05.2017 г. от 08:00 часа до 16:00 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА:
На 19 май и 22 май 2017 г. документи за прием на ученици в I клас ще се приемат след 14:00 часа, поради провеждане в сградата на училището на изпити за национално външно оценяване в VII клас.


2. Заповед на Община Своге - ТУК!

3. Правила за прием на ученици в I клас в община Своге - стр. 1 - стр. 2 - стр. 3 - стр.4

4. Становище - Община Своге - ТУК!

5. Критерии на ПС на СУ"Иван Вазов" - ТУК!

6. Образци на документи, които се попълват на място:

- Заявление
- Декларация за личните данни
- Декларация за записване на шестгодишни ученици
- Декларация за целодневно обучение


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Поради несъответствие в броя на учениците в списъците на служба ГРАО и реалният им брой живущи в гр. Своге, след съгласуване с финансиращия орган - Община Своге, СУ"Иван Вазов" извърши прием на допълнителен брой ученици в I клас за учебната 2017-2018 година, съобразен с възможностите на материалната база на училището.


С П И С Ъ К
на І клас за 2017/2018 учебна година


1.Алекс Георгиев Митов
2.Александра Венциславова Василева
3.Алексия Бойкова Цветкова
4.Андреа Димитрова Михайлова
5.Андреа Пламенова Димитрова
6.Анжелика Ивайлова Иванова
7.Антония Христова Маринова
8.Божидар Ангелов Иванов
9.Борислав Александров Петров
10.Валентина Владимирова Дикова
11.Ванеса Пламенова Василева
12.Вивиан Кристиян Руменова
13.Виктория Светлозарова Давидова
14.Даниел Мартинов Салтиров
15.Даниел Светлозар Звездомиров
16.Дара Любомирова Йорданова
17.Денислав Венциславов Добринов
18.Диана Стелиянова Йотова
19.Ема Светослав Петрова
20.Еманоела Ивелинова Неделчева
21.Зара Теодорова Григорова
22.Зорница Христианова Петрова
23.Ивайло Бисеров Николов
24.Ивани Иван Стоянова
25.Ивон Ивова Иванова
26.Илиян Илиянов Костадинов
27.Йоан Андреев Петров
28.Йоан Емилов Славков
29.Калин Калинов Митров
30.Калоян Иванов Кръстев
31.Карима Кабир Маджиди
32.Катрин Цецова Димитрова
33.Кристиан Владимиров Младенов
34.Кристиян Мирославов Георгиев
35.Кристиян Павлов Янкулов
36.Кристияна Любомирова Соколова
37.Любомира Десиславова Петрова
38.Мадлен Пламенова Пейчева
39.Марая Кристианова Петрова
40.Марая Светославова Александрова
41.Мариян Христов Йовов
42.Мартин Зоранов Тодоров
43.Методи Бисеров Найденов
44.Милена Руменова Йорданова
45.Михаела Мирославова Александрова
46.Михаела Панайотова Лозанова
47.Михаил Лозанов Абаджиев
48.Никол Николаева Николова
49.Рая Борисова Йорданова
50.Светослав Костадинов Георгиев
51.Сияна Ивайлова Маринкова
52.Сияна Христова Маринова
53.Станислав Костадинов Георгиев
54.Теа Галинова Велинова
55.Теодор Лъчезаров Гълъбов
56.Теодора Кирилова Теофилова
57.Теодора Стефанова Димитрова
58.Теодора Тодорова Величкова
59.Тереза Юлианова Иванова
60.Филип Миленов Димитров
61.Християн Светославов Славов
62.Цветелина Мирославова Иванова
63.Цветелина Цветанова СтояноваПодменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню