СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Нека бъдем добри

Новини

Да помогнем на Цецо!!!

Банкови сметки:

BGN IBAN: BG 60 SOMB 9130 10 528462 01
USD IBAN: BG 07 SOMB 9130 11 528462 01
EUR IBAN: BG 42 SOMB 9130 14 528462 01

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД клон Своге


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню