СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


График за втори час на класа

Новини

График
за втори час на класа за
I срок
на учебната 201
4/2015 година
в СОУ "Иван Вазов" град Своге

Име:

Клас:

Ден:

Час:

1.

Виолета Милева

I а

Четвъртък

VI

2.

Весела Рангелова

I б

Сряда

V

3.

Валентина Лазарова

I в

Сряда

V

4.

Илиана Георгиева

II а

Четвъртък*

II

5.

Ваня Петкова

II б

Сряда

V

6.

Анелия Симеонова Динчева - Митева

II в

Сряда

V

7.

Румяна Пеева

III a

Сряда

V

8.

Мая Андрова - Стоянова

III б

Сряда

V

9.

Димитрина Вълкановa

IV а

Сряда

VI

10.

Юлия Игнатова

IV б

Четвъртък

VI

11.

Емилия Партова

IV в

Вторник

VI

12.

Здравка Андреева

V а

Четвъртък

VII

13.

Галина Колева

V б

Понеделник

VIII

14.

Мая Костадинова

V в

Вторник

VII

15.

Валентина Иванова

VI а

Четвъртък

VII

16.

Ивета Луканова

VI б

Вторник

V

17.

Мариета Янакиева

VI в

Вторник

VII

18.

Ирена Петрова

VII а

Сряда

VII

19.

Тоня Вълкова

VII б

Четвъртък

VII

20.

Красимира Пешова

VIII а

Сряда

VII

21.

Венелина Панчева

VIII б

Сряда

VII

22.

Мариела Йовчева

IX а

Четвъртък

VII

23.

Галя Георгиева - Антонова

X а

Четвъртък

VIII

24.

Лилия Видинска

XI а

Четвъртък

VII

25.

Виолета Петрова

XI б

Сряда

VIII

26.

Татяна Ананиева

XII a

Сряда

VIII

27.

Цветана Исаева

XII б

Вторник

VII


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню