СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


График 2012 година

Новини

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната, през учебната 2011/2012 година

29.10.2011 год. - 01.11.2011 год.

есенна

24.12.2011 год. - 08.01.2012 год.

Коледна

23.02.2012 год. - 26.02.2012 год.

зимна

07.04.2012 год. - 16.04.2012 год.

пролетна и Великденска за I - XI клас

12.04.2012 год. - 16.04.2012 год.

пролетна и Великденска за XII клас

Неучебни дни

21.05.2012 год. - ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

23.05.2012 год. - Втори ДЗИ и НВО в
VII клас по математика

25.05.2012 год. - Неучебен ден по повод Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост
.

Край на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година:

24.05.2012 год. - I клас / 13 учебни седмици /

31.05.2012 год. -
II - IV клас /14 учебни седмици /

15.06.2012 год. -
V - VIII клас /16 учебни седмици /

30.06.2012 год. -
VIII клас /18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език /

30.06.2012 год. -
IX - XI клас /18 учебни седмици /

15.05.2012 год. -
XII клас / 13 учебни седмици /


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню